Nieuwsbrief waarin je onder andere meer kan lezen over de nieuwe Teacher Trainer CLIL, nl. Jessica Morseau, maar ook over de netwerkpagina en de World CLIL conference.