Als Masterclass CLIL Vlaanderen zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming

De data protection officer (DPO) binnen Masterclass CLIL Vlaanderen is te bereiken via bart.bisschops@pov.be.

Doel van gegevensverwerking

De door jou meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • de administratie van professionaliseringsinitiatieven: verwerking van inschrijvingen, versturen van reminders en informatie i.v.m. de initiatieven;
  • evaluatie van professionaliseringsinitiatieven;
  • versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van professionaliseringsinitiatieven.

Voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt contactformulieren op deze website en van Google Forms, welke de gegevens opslaat in Google Sheets.

Verwerking van persoonsgegevens

Masterclass CLIL Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw organisatie / school / centrum / bedrijf deze aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoon of gsm nummer
  • e-mailadres
  • naam organisatie/school/centrum/bedrijf
  • functie organisatie/school/centrum/bedrijf
  • facturatiegegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Masterclass CLIL Vlaanderen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Masterclass CLIL Vlaanderen bewaart de gegevens zolang deze beschikbaar moeten zijn voor de werking van Masterclass CLIL Vlaanderen en voor rapportering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Masterclass CLIL Vlaanderen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kaat@masterclassclil.vlaanderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

Masterclass CLIL Vlaanderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kaat@masterclassclil.vlaanderen.

Mocht u het niet eens zijn met hoe we uw verzoek behandelen, dan kunt u zich richten tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie. Daar kan desnoods ook een klacht worden ingediend.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze mini-bestanden worden enkel en alleen gebruikt om het gebruik van deze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan.
De browser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt geraadpleegd, rapporten over de web-activiteit op te stellen voor de uitbaters en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website wordt ook toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

——

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Masterclass CLIL Vlaanderen, Picardstraat 7, bus 100, blok 6 te 1000 Brussel | info@masterclassclil.vlaanderen.